Support
Kingautosound
085-3645864,02-3847490
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ความสำคัญของดอกยางรถยนต์

วันที่: 23-08-2013

ดอกยางของรถยนต์นั้นมีเอาไว้เพื่อยึดเกาะถนน และรีดน้ำขณะขับรถบนถนนเปียกเพื่อให้หน้ายางสัมผัสกับผิวถนน และเกาะพื้นถนนได้ดี หน้ายางที่ถ่ายทอดแรงทิศทางต่างๆ สู่ผิวถนนได้ดีนั้นดอกยางควรลึก แต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับความลึกของน้ำบนผิวถนน และความเร็วของรถด้วย สำหรับอายุของยางรถยนต์ที่ให้ความปลอดภัยเพียงพอ ต้องมีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ผลิต